Dôležitý oznam

Od 1.10. 2023 spúšťame novú službu objednávanie pacientov na vyšetrenie cez web ambulancie. Táto služba výrazne zlepší komfort poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov, ale súčasne umožní viac času na ambulancii venovat poskytovaniu zdravotnej starosltivosti s odbremenením administratívneho prístupu. Proísm Vás o využívanie tejto služby. Neprichádzajte na ambulanciu bez objednania.