Štart siete ambulancií Tvoja ambulancia

1.4.2023, teda takmer rok od spustenia aktivít k vytvoreniu siete ambulancií na podklade združenie pravnických osôb sme vo finále. Zakladatelia dúfajú, všetky ciele ktoré si dali sa podarí naplniť. O jednotlivých cieľov a výhodách tohto projektu Vás budeme priebežne informovať

Aktuality

Štart siete ambulancií Tvoja ambulancia

1.4.2023, teda takmer rok od spustenia aktivít k vytvoreniu siete ambulancií na podklade združenia pravnických osôb sme vo finále. Zakladatelia dúfajú, že všetky ciele, ktoré si dali, sa podarí naplniť. O jednotlivých cieľoch a výhodách tohto projektu Vás budeme...

read more

Zastupovanie ambulancií

Od 1.10 2023 spúšťame novú službu – virtuálne zastupovanie ambulancií. Za účelom zvyšovania dostupnosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti spúšťame službu virtuálneho zastupovania. Pacient pri objednaní dostane informáciu akým spôsobom a kým bude...

read more

Dôležitý oznam

Od 1.10. 2023 spúšťame novú službu objednávanie pacientov na vyšetrenie cez web ambulancie. Táto služba výrazne zlepší komfort poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov, ale súčasne umožní viac času na ambulancii venovat poskytovaniu zdravotnej...

read more

Naše služby

Ambulancie Tvoja ambulancia ponúkajú zjednotenie postupu prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Objednávenia liekov, zaslanie informácií cez web.

Možnosť zaslanie objednania liekov, požiadavkej o laboratórne vyšetrenia, príoadne zaslanie ponetov otázok k potrebe služieb cez web.

Objednanie na vyšetrenie prostredníctvom webu.

Možnosť objednania na vyšetrenie, ev. preventívnu prehliadku, prehliadku do zamestnania.

Jednotné overené medicínske informácie

V časti blog zverejňuejme opdovede na Vaše najčastejšie otázky.

Zastupovanie lekárov s využitím IKT

Využitím technologických riešeni vytvorených Tvoja ambulancia umžňujem virtuálne zastupovanie v prípade neprítomnosti lekára na ambulancii.

Zjednocujem postupy na našich ambulanciách.

.Zjednocovaním diagnostických, terapeutických, organizačných a komunikačných postupov zvyšujeme kvalitu a dostupnosť služieb

Využívame všetky dostupné POCT metódy.

Využívaním POCT metód – vyšetrením laboratórnych vyšetrení na ambulancii zvyšujem rýchlosť diagnostiky pre našich pacientov.

Naše ambulancie

Chceme stále zlepšovať služby pre našich pacientov. To nevieme robiť dostatočne efektívne bez spojenia ambulancií. Aktuálne naše ambulancie poskytujú zdravotnú starostlivosť vo väčšine krajov SR.

Mudr. Ján Hencel

Jesenského 33, 91101 Trenčín
(v budove súčasnej pohotovosti pre dospelých)

+421 32 228 9008 sestra
+421 32 228 9009 ambulancia
trencin@tvojaambulancia.sk

Viac informácií

MUDr. Rastislav Zanovit

MUDr. Rastislav Zanovit – všeobecný lekár pre dospelých

Štefánikova 1090/82, 029 01 Námestovo
+421 43/238 83 86
MUDr. Orság Juraj s.r.o.
2, Nová 194, 937 01 Želiezovce
+421 905 292 354
MUDr. Dr. Anna Vargová
Ambulancia v Križovanoch nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24
033/5584101
MUDr. Dr. Anna Vargová
Ambulancia vo Vlčkovciach
Vlčkovce 68, 919 23
033/5584393
MUDr. Pavol Štec

PROMEDA s.r.o.

Zdravotné stredisko Sihoť, Sihoť 1066/5, 060 01 Kežmarok

Partneri