Štart siete ambulancií Tvoja ambulancia

1.4.2023, teda takmer rok od spustenia aktivít k vytvoreniu siete ambulancií na podklade združenia pravnických osôb sme vo finále. Zakladatelia dúfajú, že všetky ciele, ktoré si dali, sa podarí naplniť. O jednotlivých cieľoch a výhodách tohto projektu Vás budeme priebežne informovať.