Zastupovanie ambulancií

Od 1.10 2023 spúšťame novú službu – virtuálne zastupovanie ambulancií. Za účelom zvyšovania dostupnosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti spúšťame službu virtuálneho zastupovania. Pacient pri objednaní dostane informáciu akým spôsobom a kým bude vybavený. Asi každý rozumie, že aj lekári majú dovolenku, sú chorí, alebo sa potrebujú vzdelávať. Súčasne je každému jasné, že choroba si nevyberá a vznikne aj v čase, keď je lekár nedostupný z predtým uvedených dôvodov. Za účelom vyriešenia tohto konfliktu sme v spolupráci s partnermi vypracovali systém, ktorý odľahčí ambulancie, ktoré fyzicky zastupujú neprítomného lekára bez toho, aby pacient pociťoval nedostupnosť. Uvedené nebolo možné bez spoločného vývoja technologického riešenia, ktoré sme s partnermi vytvorili.