Invalidný dôchodok

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako si môžem vybaviť invalidný dôchodok

Ďakujem za otázku. Je to pomerne častá otázka nemedicínskeho charakteru, s ktorou sa na svojho všeobecného lekára obracajú jeho pacienti. Na začiatku treba povedať, že všeobecný lekár nemá možnosť “vybaviť” niekomu invalidný dôchodok. Dôchodok priznáva sociálna poisťovňa (SP) na základe nálezov odborných lekárov. Do 1.6.2022 boli len 2 podmienky:

  1. dĺžka trvania ochorenia 12 mesiacov a
  2. miera poklesu vyššia ako 40 %.

Výška miery poklesu sa určuje podľa zákona, (viď príloha), kde sa oboduje hlavná choroba (najvážnejšia) a ostatné diagnózy posúdi posudkový lekár spolu v rozpätí od 0 do 10 %. Od 1.6.2022 zákon umožňuje najmä v prípade jasných onkologických ochorení posúdiť poistenca aj skôr ako po 12–tich mesiacoch trvania choroby. Čiže prakticky, ak sa cítite na invaliditu, treba osloviť príslušnú pobočku a požiadať o prehodnotenie. Žiadosť s vami spíšu na pobočke, doložíte kópie odborných nálezov a začne konanie. Proces je trošku dlhší, lebo v prípade priznania invalidity musí posudok potvrdiť ešte ústredie SP.