Nádcha, ako postupovať?

Kedy mám pri nádche/prechladnutí navštíviť lekára?

Určite pri teplotách nad 38°C viac ako 48 hodín, pri dušnosti, bolestiach na hrudníku, pri zníženom okysličení krvi (pod 94%), pri minútovej frekvencii srdca nad 110–120/min. Vhodné je svoj príchod na ambulanciu koordinovať (napr. telefonicky) podľa zvyklostí ambulancie, aby ste svojou infekciou neohrozovali ľudí, ktorí nie sú infekční.