Prevencia onkologických ochorení u všeobecného lekára

Mňa zaujímajú vyšetrenia, ktoré môže urobiť všeobecný lekár na prevenciu onkologických ochorení. Mám pocit, že nerobia dosť na to, aby sa zamedzilo vzniku týchto ochorení – okrem vyšetrení krvi, čo je uplne bežné vyšetrenie. Mám nárok aj na nejaké iné vyšetrenie ohľadom rakoviny?

V rámci primárnej prevencie onkologických ochorení reálne v rámci Slovenska funguje v rámci ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých skríning rakoviny hrubého čreva prostredníctvom testov  na okultné krvácanie po 40–ke. Okrem toho ešte funguje skríning rakoviny krčka maternice a prsníkov cestou gynekologických ambulancií. Skríning rakoviny prostaty robia urológovia. O iných preventívnych programoch neviem. Onkologických ochorení je veľa a nie každé má nejaký preventabilný spôsob odhalenia.