Vyšetrenie bez doporučenia

Ku ktorému špecialistovi nepotrebujem výmenný listok?

Výmenný lístok nie je treba na psychiatrické vyšetrenie, na kožné vyšetrenie a na očné vyšetrenie, ak sa jedná o predpis korekcie to znamená okuliarov.