Vysoký a nízky tlak

Ako znížiť vysoký krvný tlak bez liekov, len na základe úpravy stravy a životného štýlu? A zas, čo robiť proti nízkemu tlaku, keď má človek taký nízky tlak, že ho motá a točí sa mu v hlave?

Tlak môže byť buď vysoký alebo nízky. Vysoký tlak je problém, ktorý z dlhodobého hľadiska znižuje životnosť čerpadla a rozvodov. Preto sa mu medicína venuje. Čo sa týka nefarmakologických opatrení, určite treba znížiť prísun kuchynskej soli, znížiť respektíve upraviť hmotnosť, zaviesť pravidelné cvičenie, pohybové aktivity. Čo sa týka nízkeho tlaku, tak ten by nemal byť z dlhodobého hľadiska nevýhodou, pokiaľ človek samozrejme neodpadne a neublíži si. Preto ak sú závraty, pocit neistoty spôsobené nízkym tlakom, treba sa dostatočne hydratovať, to znamená pravidelný prísun tekutín. Nízky tlak nepovažujeme za chorobnú jednotku pokiaľ nie je spôsobený liekmi, prípadne inými situáciami ako napríklad krvácanie, zápal, popálenina a iné.