Ezdravie, eRecept

Vidí v ezdraví lekár lieky, ktoré pacient užíva, aké má diagnózy, výsledky testov, alergie a pod? Resp. je ten systém okrem ereceptov na niečo použiteľný?

V eZdraví lekár vidí zápisy odborných lekárov respektíve aj iných lekárov, ak lekári tie zápisy posielajú, čo zatiaľ nie je stopercentné. Takisto vidí predpisy liekov aj diagnózy, na ktoré tieto lieky boli predpísané. Systém ešte nie je stopercentný nakoľko chýbajú laboratórne vyšetrenia a zobrazovacie vyšetrenia (popisy) Nefunkčnosť systému podporuje aj to, že niektorí špecialisti a niektoré nemocnice si tieto povinnosti neplnia.