Ezdravie, eRecept

Ezdravie, eRecept

Vidí v ezdraví lekár lieky, ktoré pacient užíva, aké má diagnózy, výsledky testov, alergie a pod? Resp. je ten systém okrem ereceptov na niečo použiteľný? V eZdraví lekár vidí zápisy odborných lekárov respektíve aj iných lekárov, ak lekári tie zápisy posielajú, čo...