Zastupovanie ambulancií

Zastupovanie ambulancií

Od 1.10 2023 spúšťame novú službu – virtuálne zastupovanie ambulancií. Za účelom zvyšovania dostupnosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti spúšťame službu virtuálneho zastupovania. Pacient pri objednaní dostane informáciu akým spôsobom a kým bude...
Dôležitý oznam

Dôležitý oznam

Od 1.10. 2023 spúšťame novú službu objednávanie pacientov na vyšetrenie cez web ambulancie. Táto služba výrazne zlepší komfort poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov, ale súčasne umožní viac času na ambulancii venovat poskytovaniu zdravotnej...