Hnačka

Čo znamená hnačka a prehánka ? (Hnačka a prehánka sú v podstate synonymá?)

Medicínsky sa za hnačku (prehánku) považuje riedka stolica viac ako 3x v priebehu 24 hod.