Poučenie Vs. informovaný súhlas

Čo sa stane, keď nepodpíšem špecialistovi papier o poučení? Vysvetlí mi diagnózu ako človek?

Čo sa stane, keď pacient nepodpíše informovaný súhlas? Minimálne, ak je obsahom súhlasu aj súhlas s medicinskym zákrokom, tak tento zákrok sa nezrealizuje. Samozrejme okrem prípadov, kedy ide o záchranu života a pacient je v stave, že nedokáže situáciu objektívne vyhodnotiť. Ak je obsahom súhlasu poučenie a pacientovi sa zdá, že neporozumel, má právo sa spýtať. Je mi jasné, že niekedy ten tok informácií zo strany zdravotníkov môže pacienta ešte viacej zmiasť. Pre také prípady by mal dať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti možnosť pacientom spýtať sa písomne, čomu nerozumeli a primerane im to vysvetliť. Toto je napr. súčasťou portálu Tvoja Ambulancia.