Nedostupnosť špecialistu

Čo robiť, keď špecialista povie, že má plný stav a neprijíma ďalších pacientov? Trebárs pediater.

Pediater nie je špecialista, pediater je lekár prvého kontaktu, kde každá ambulancia má určitý rajón a jedine v dôsledku svojich kapacitných obmedzení môže odmietnuť pacienta prijať. V takom prípade by mal určiť samosprávny kraj, ku ktorému lekárovi ten daný pacient bude priradený. Čo sa týka špecialistov, ak spádový špecialista odmietne v dôsledku svojho kapacitného naplnenia, tak je možné absolvovať vyšetrenie mimo rajón. Sieť nie je distribuovaná rovnomerne a spravodlivo pre všetkých obyvateľov. Vieme, že množstvo špecializovaných ambulancií je koncentrovaných v mestách, kde je týchto ambulancií nadbytok a na periférii potom chýbajú. Toto by malo byť tiež súčasťou pripravovanej reformy.