Očkovanie pre dospelých 

Je obvodný lekár povinný informovať pacienta o preočkovaní (proti tetanu, TBC…) alebo si ma pacient strážiť uplynutie doby medzi očkovaniami sám?

Obvodný lekár kontroluje očkovanie v rámci preventívnej prehliadky. Očkuje sa každých 15 rokov len proti tetatnu a záškrtu (diftérií). V prípade úrazu, kedy hrozí riziko infekcie bacilom tetanu, sa očkuje už po 7 rokov od posledného preočkovania.