Očkovanie pre dospelých 

Očkovanie pre dospelých 

Je obvodný lekár povinný informovať pacienta o preočkovaní (proti tetanu, TBC…) alebo si ma pacient strážiť uplynutie doby medzi očkovaniami sám? Obvodný lekár kontroluje očkovanie v rámci preventívnej prehliadky. Očkuje sa každých 15 rokov len proti tetatnu a záškrtu...